Kategori arşivi: ActionScript 3.0

Dışardan Resim-Swf Çağırma (As3)

Merhaba, bu dersimizde Action Script 3 kodlarıyla dışardan resim ya da swf çağırmayı öğreneceğiz.

Yapmamız gereken sadece 1.frame’e şu kodları eklemek;

var yukle:Loader = new Loader();
var resim:URLRequest = new URLRequest("flashArsivi.gif");
yukle.load(resim);
addChild(yukle);

Burda dikkat etmeniz gerekenler, kırmızı ile belirtilenlerin aynı adda olması ve yine koyu mavi ile belirtilen “resim” lerin aynı adda olması.Yeşil ile yazılan “flashArsivi.gif” sizin çağıracağınız resim ya da swf dir.Uzantıyı .swf olarak değiştirdiğinizde flashArsivi.swf dosyasını çağırır.

Yukardaki kod ile gelen resim ve swfler sahnenin (0,0) kordinatına yani x=0 y=0, yani sahnenin sol üst köşesine gelir.Şimdi çağırdığımız obje yi aşağıdaki kodları ekleyerek konumlandırabiliriz;

yukle.x=100;
yukle.y=150;

Bu kodları ekledğinizde çağırdığınız objeyi 100 e 150 olarak konumlandıracaktır.
Son haliyle kod aşağıdaki gibi olmalıdır;

var yukle:Loader = new Loader();
var resim:URLRequest = new URLRequest("flashArsivi.gif");
yukle.load(resim);
yukle.x=100;
yukle.y=150;
addChild(yukle);

Şimdi ilk koda konumlandırma eklemeden çağıracağımız objeyi bir Movie Clip içine çağıralım.
Öncelikle sahneye bir çizim yapıp onu seçip F8ile Movie Clip yapalım.Movie clipin içindeki çizim önemli değildir, sahnede boş movie clip de olabilir.
Daha sonra oluşturduğumuz movie clip’i seçip Properties panelinden Intance Name değerine mcFa yazalım.Şimdi ilk kodumuzdaki addChild(yukle); satırının başına mcFa. ekleyelim yani şöyle yapalım;
mcFa.addChild(yukle);
Buna göre son kodumuz şöyle olacaktır;

var yukle:Loader = new Loader();
var resim:URLRequest = new URLRequest("flashArsivi.gif");
yukle.load(resim);
mcFa.addChild(yukle);

Bir sonraki derste çağırdığımız gif,jpg vs. gibi resimlere ve swf lere Preloader(yükleyici) eklemeyi anlatacağız.

Çalışmayı indirmek için ; http://www.flasharsivi.com/izle.asp?fla_no=2670
Önizleme;

Sonraki derslerde görüşmek üzere.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (23 votes cast)

Cismi Döndürme – Rotation (As3)

Merhaba, bu dersimizde Action Script 3 ‘te bir cismi rotation ile döndüreceğiz.
Öncelikle cismimizi çizip F8 ile movie clip yapalım.

Daha sonra movie clip’in intance name değerine mc yazalım (intance name değerini properties panelinden intance name kutucuğunda belirtiniz)

Daha önce de belirtiğimiz gibi kodları Movie Clip lere yazamıyoruz.Dolayısıyla kodumuzu 1.frame e yazmalıyız.

Şimdi aşağıdaki kodu birinci frame’de yazalım

addEventListener(Event.ENTER_FRAME,dondur);
function dondur(e:Event) {
mc.rotation+=15;
}

Burda altı çizli olan ENTER_FRAME kodu, Action Script2 deki OnEnterFrame ile aynıdır.Yani mc.rotation+=15; kodumuzun sürekli işlemesi içindir.Eğer frame’ e sadece mc.rotation+=15; yazarsak, cisim sadece bir kere 15 derece dönecektir ama biz bu kodla bu işlemi tekrarlıyoruz ve dönmesini sağlıyoruz.
Yine kodlardaki dondur kelimeleri fonsiyondur ve ilk satırdaki ile ikinci satırdaki aynı olmalıdır.
mc ise cismin instance name idir.Cismin intance name ini değiştirirseniz bunu da ona göre belirlemeniz gerekmektedir.
Son olarak + ile saat yönü – ile saat yönünün tersine dönmesini sağlarsınız.
Çalışmayı indirmek isteyenler için;
http://www.flasharsivi.com/izle.asp?fla_no=2661

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (7 votes cast)

Mouse Olayları (As3)

Merhaba bu dersimizde Action script3 de mouse olaylarını inceleyeceğiz.

Öncelikle sahneye bir obje çizip seçtikten sonra F8 ile Movie Clip ya da Buton yapalım.

Daha sonra objemizi seçip Properties panelinden Intance Name değerine faButon yazalım.

Şimdi uygulayabileceğimiz kodlara geçelim;
Daha önce de belirttiğimiz gibi FlaacshCs3 ile gelen Action Script3 te kodları butonlara ya da movie cliplere yazamıyoruz.Bütün kodları framelere yazmak zorundayız.
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra 1.frame e şu kodu ekleyelim;

faButon.addEventListener(MouseEvent.CLICK,tiklama);
function tiklama(e:MouseEvent) {
//işlemler
}

Bu kod obje tıklandığında yapılacak işlemler için kullanılır.Bunu MouseEvent.CLICK’ten anlıyoruz.
ilk satınız ilk kelimesi olan faButon, objenin intance name idir..mavi ile belirtilen tiklama kelimeleri ise fonksiyondur ve her ikisi de aynı olmalıdır.Yani fonksiyon belirtip aşağıda o fonksiyonun yapacağı işlemi gösteriyoruz.

Şimdi aşağıda her olaya göre ayrı ayrı kodları vereceğim;

faButon.addEventListener(MouseEvent.CLICK, tiklama);
function tiklama(e:MouseEvent) {
trace("Tıklandı")
}

Bu kodu 1.frame e eklediğinizde obje tıklandığında Output penceresine “Tıklandı” yazdıracaktır.

Tıklama olayı dışında kullanabileceğimiz diğer olaylar aşağıdadır.Bunlar kullanırken yukardaki kod gibi kullanılır.
Aşağıdakileri yukardaki koda sadece kırmızı ile yazdığımız MouseEvent.CLICK yerine yazarak uygulayınız.
MouseEvent.CLICK – Obje tıklanınca// yukarda bunu kullandık.
MouseEvent.MOUSE_DOWN - Objeye basılınca.
MouseEvent.DOUBLE_CLICK – Çift Tıklanınca.
MouseEvent.MOUSE_MOVE – Mouse obje üstünde gezdirildiği sürece sürekli istenilen işlemi yapar.
MouseEvent.MOUSE_OVER – Mouse Üstüne gelince
MouseEvent.MOUSE_OUT – Mouse objenin üstünden çekilince.
MouseEvent.MOUSE_UP – Objeye basılıp bırakılınca
MouseEvent.MOUSE_OVER – Mouse Üstüne gelince
MouseEvent.MOUSE_OUT - Mouse objenin üstünden çekilince.
MouseEvent.MOUSE_WHEEL - Objenin üstündeyken mouse’un tekerleği oynatılınca

Başka derslerde görüşmek üzere.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.6/10 (30 votes cast)

Link Verme (As3)

Merhaba, Flash Cs3 ile gelen Action Script 3 te link vermek Flash’ın ve Action Script’in önceki versiyonlarına göre göre biraz daha farklı.
Öncelikle daha önceki yazıda bahsettiğim gibi kodları Butonlara ya da Movie Cliplere yazamıyoruz.Her kodu frame e yazmak zorundayız.

  1. Butonumuz için gereken çizimi yapalım ve çizimi seçip F8 tuşuna basıp Butonumuzu oluşturalım.
  2. Buton yaptıktan sonra butonu seçip Properties panelinden Intance Name kısmına “flasharsivi” yazalım.
  3. Daha sonra frame’i seçip Action Paneline (Klavyeden F9 tuşu ile action panelini açabilirsiniz.) şu kodları yazalım;
flasharsivi.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butonClick);
function butonClick(e:MouseEvent):void
{
navigateToURL(new URLRequest("http://www.flasharsivi.com"), "_blank");
}

Kodlardaki “flasharsivi“, butona verdiğimiz intance name ile aynı olmalı.

_blank ile tıklandığında yeni sayfada açılmasını sağlıyoruz.Aynı sayfada açılmasını istiyorsanız “_blank” yerine “_self” yazabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (23 votes cast)